Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 5168

Gepubliceerd op 11 juli 2018 09:00
Inhoudsopgave

Provincie Zeeland - Verleende reguliere omgevingsvergunning Yara Sluiskil B.V.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij aan Yara Sluiskil B.V., gelegen aan de Industrieweg 10 te Sluiskil een reguliere omgevingsvergunning hebben verleend voor het uitvoeren van een proef om in het nitraatgranulatieproces zinkoxide toe te voegen aan het product KAS.

 

De vergunning kan worden ingezien tot en met 15 augustus 2018 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur.

 

Belanghebbenden kunnen tot en met 15 augustus 2018 tegen deze vergunning schriftelijk bezwaar maken bij gedeputeerde staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welke vergunning u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot mevrouw P.C. Boogaard, tel. 06 5120 0089 van RUD Zeeland. De vergunning staat geregistreerd onder nummer W-AOV180278 / 00194343.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl