Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 5167Overige overheidsinformatieKennisgeving besluit uniforme saneringen

WET BODEMBESCHERMING

 

Onderwerp

Op grond van artikelen 28 en 39b, van de Wet bodembescherming hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 25 juni 2018 een melding in het kader van het Besluit uniforme saneringen (BUS) ontvangen voor de locatie Kop Oostdijk te Hellevoetsluis. Het betreft een sanering in de categorie immobiel.

De saneerder kan zonder tegenbericht vijf weken na ontvangst van de melding aanvangen met de sanering.

BUS kent geen procedure voor inspraak, ter visielegging, zienswijze, bezwaar en beroep naar aanleiding van de melding.

 

Inlichtingen: Mascha Alakhramsing van de DCMR, telefoon: 010 - 246 8662.

Wbb-code: AA053000417, Zaak: 999989742