Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 5166

Gepubliceerd op 10 juli 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Regeling POP3 subsidies provincie Overijssel

Besluit: d.d. 2 juli 2018

Kenmerk: 2018/0328392

Inlichtingen bij: Henk Egberts

Telefoon: 038 – 499 75 22

E-mail: GHBH.Egberts@overijssel.nl

 

Bekendmaking

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

BESLUITEN

 

De Regeling POP 3 subsidies provincie Overijssel als volgt te wijzigen:

In Artikel 3.9.8 Puntenmethodiek lid 2 worden de volgende onderdelen gewijzigd:

 

‘artikel 3.9.7 lid 1. sub c. bedraagt 0 tot en met 5 punten; wegingsfactor 3;’ wordt gewijzigd in ‘artikel 3.9.7 lid 1. sub c. bedraagt 0 tot en met 5 punten; wegingsfactor 1;’

 

‘artikel 3.9.7 lid 1. sub d. bedraagt 0 tot en met 5 punten; wegingsfactor 1.’ wordt gewijzigd in ‘artikel 3.9.7 lid 1. sub d. bedraagt 0 tot en met 5 punten; wegingsfactor 2.’

 

De wijzigingen zijn van toepassing op alle aanvragen die tijdens de openstellingsperiode van 5 februari 2018 tot en met 6 april 2018 zijn ingediend voor 3.9 ‘Regeling Fysieke investeringen voor innovaties in de landbouw’.

 

Dit besluit treedt in werking 1 dag na publicatie van dit provinciaal blad.

Gedeputeerde Staten voornoemd.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl