Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2018, 5165Beschikkingen | aanvraagProvincie Zeeland - Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning Oiltanking Terneuzen B.V.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 3 juli 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen van Oiltanking Terneuzen B.V. De aanvraag heeft betrekking op het uitvoeren van een proefneming voor het purgen van binnenvaartschepen. Deze aanvraag ligt niet ter inzage, maar kan op verzoek wel worden ingezien. Als een bezwaarschrift wordt overwogen, moet eerst het besluit op de aanvraag worden afgewacht.

 

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer D.R. van Bloppoel, tel. 06-5120 4844 van RUD Zeeland. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-AOV180358 / 00197262.