Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 5164

Gepubliceerd op 11 juli 2018 09:00
Inhoudsopgave

Provincie Zeeland - Verlenging beslistermijn reguliere omgevingsvergunning Oiltanking Terneuzen B.V.

Gedeputeerde staten van Zeeland hebben op 3 juli 2018 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, van Oiltanking Terneuzen B.V., betreffende het uitvoeren van een proefneming voor het purgen van binnenvaartschepen. Gedeputeerde staten van Zeeland hebben besloten de beslistermijn van deze procedure te verlengen met zes weken. Dit betekent dat uiterlijk op 9 oktober 2018 een beslissing op de aanvraag wordt genomen.

 

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot de heer D.R. van Bloppoel, tel. 06-5120 4844 van RUD Zeeland. Het verlengingsbesluit staat geregistreerd onder nummer W-AOV180358/00197262.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl