Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2018, 5164Beschikkingen | aanvraagProvincie Zeeland - Verlenging beslistermijn reguliere omgevingsvergunning Oiltanking Terneuzen B.V.

Gedeputeerde staten van Zeeland hebben op 3 juli 2018 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, van Oiltanking Terneuzen B.V., betreffende het uitvoeren van een proefneming voor het purgen van binnenvaartschepen. Gedeputeerde staten van Zeeland hebben besloten de beslistermijn van deze procedure te verlengen met zes weken. Dit betekent dat uiterlijk op 9 oktober 2018 een beslissing op de aanvraag wordt genomen.

 

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot de heer D.R. van Bloppoel, tel. 06-5120 4844 van RUD Zeeland. Het verlengingsbesluit staat geregistreerd onder nummer W-AOV180358/00197262.