Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 5163

Gepubliceerd op 11 juli 2018 09:00
Inhoudsopgave

Provincie Zeeland - Verlenging beslistermijn reguliere omgevingsvergunning Vlaeynatie B.V.

Gedeputeerde staten van Zeeland hebben op 26 juni 2018 een aanvraag om vergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Vlaeynatie B.V., gelegen aan de Autrichehavenweg 10 in Westdorpe betreffende het bouwen van een luifel tussen terminal 1 en terminal 2. Gedeputeerde staten van Zeeland hebben besloten de beslistermijn van deze procedure te verlengen met zes weken. Dit betekent dat uiterlijk op 2 oktober 2018 wordt beslist op de aanvraag.

 

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot de heer D.R. van Bloppoel, tel. 06-5120 4844 van RUD Zeeland. Het verlengingsbesluit staat geregistreerd onder nummer W-AOV180354/00197125.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl