Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2018, 5163Beschikkingen | aanvraagProvincie Zeeland - Verlenging beslistermijn reguliere omgevingsvergunning Vlaeynatie B.V.

Gedeputeerde staten van Zeeland hebben op 26 juni 2018 een aanvraag om vergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Vlaeynatie B.V., gelegen aan de Autrichehavenweg 10 in Westdorpe betreffende het bouwen van een luifel tussen terminal 1 en terminal 2. Gedeputeerde staten van Zeeland hebben besloten de beslistermijn van deze procedure te verlengen met zes weken. Dit betekent dat uiterlijk op 2 oktober 2018 wordt beslist op de aanvraag.

 

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot de heer D.R. van Bloppoel, tel. 06-5120 4844 van RUD Zeeland. Het verlengingsbesluit staat geregistreerd onder nummer W-AOV180354/00197125.