Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 5157Overige overheidsinformatieKennisgeving verlengen proceduretermijn Vopak Terminal Europoort B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.

 

Bedrijf : Vopak Terminal Europoort B.V.

Locatie : Moezelweg 75, 3198 LS Rotterdam-Europoort

Activiteit : Bouwen

Voor : Het plaatsen van een ventstack

Aanvraagdatum : 7 juni 2018

Verzenddatum : 4 juli 2018

Zaaknummer : 999987557

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.