Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 5135

Gepubliceerd op 9 juli 2018 09:13
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Wijzigingsbesluit van de Subsidieplafonds 2018 voor diverse subsidieregels en beleidsregels

Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 3 juli 2018 hebben vastgesteld:

Wijzigingsbesluit Subsidieplafonds 2018 voor diverse subsidieregels en beleidsregels

Artikel 1 Wijziging

 • 1.

   

  • a.

   Het subsidiedeelplafond ‘Projectsubsidie Euregionale culturele samenwerking (bijlage 1)’ van de Nadere subsidieregels Cultuur 2015-2019, voor het jaar 2018, wordt opgehoogd van € 275.000 naar € 400.000.

  • b.

   Het subsidiedeelplafond ‘Projectsubsidie Culturele festivals en evenementen (bijlage 3A)’ van de Nadere subsidieregels Cultuur 2015-2019, voor het jaar 2018, wordt opgehoogd van € 325.000 naar € 475.000.

  • c.

   Het subsidieplafond van de Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2018, voor het jaar 2018, wordt opgehoogd van € 187.500 naar € 300.000.

 • 2.

  Het besluit Subsidieplafonds 2018 voor diverse subsidieregels en beleidsregels wordt als volgt gewijzigd:

  • a.

   In de bijlage ‘Overzicht subsidieplafonds’ worden de subsidiedeelplafonds voor de Nadere subsidieregels Cultuur 2015-2019 gewijzigd:

  • b.

   In de bijlage ‘Overzicht subsidieplafonds’ wordt het subsidieplafond voor de Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2018 gewijzigd:

    

   5.

   CULT

   SUB

   Nadere subsidieregels Cultuur 2015-2019

    

   Projectsubsidie Euregionale culturele samenwerking (bijlage 1)

   € 400.000

   Projectsubsidie Creatieve Industrie (bijlage 2)

   € 175.000

   Projectsubsidie Culturele festivals en evenementen (bijlage 3A)

   € 475.000

   Bovenregionale carnavalsgerichte festivals en evenementen (bijlage 3B)

   € 0

   Regionale (jeugd)orkesten gericht op talentontwikkeling (bijlage 4)

   € 0

    

   3.

   CULT

   SUB

   Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2018

   € 300.000

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt de dag na publicatie in het Provinciaal Blad in werking.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 3 juli 2018.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl