Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2018, 5127Beschikkingen | afhandelingLocatiegebonden ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik ingevolge de Wet luchtvaart

Verleend aan: HeliCentre BV te Lelystad een locatiegebonden ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik ingevolge de Wet luchtvaart onder kenmerk 2018-FUMO-0028377.

Betreft: een ontheffing van het verbod om buiten een luchthaven te landen en op te stijgen met een helikopter op 30 juni 2018.

Locatie: terrein op het nieuwbouwplan “De Ekers” te Joure.

 

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit van 30 juni t/m 10 augustus 2018 bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten.

 

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.

 

Bezwaarschriften moeten bevatten: naam en adres, het kenmerk van het betreffende besluit, motivering, datum en ondertekening.

 

Bezwaarschriften kunt u sturen naar: Gedeputeerde Staten, postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.