Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 5127

Gepubliceerd op 9 juli 2018 09:13
Inhoudsopgave

Locatiegebonden ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik ingevolge de Wet luchtvaart

Verleend aan: HeliCentre BV te Lelystad een locatiegebonden ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik ingevolge de Wet luchtvaart onder kenmerk 2018-FUMO-0028377.

Betreft: een ontheffing van het verbod om buiten een luchthaven te landen en op te stijgen met een helikopter op 30 juni 2018.

Locatie: terrein op het nieuwbouwplan “De Ekers” te Joure.

 

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit van 30 juni t/m 10 augustus 2018 bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten.

 

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.

 

Bezwaarschriften moeten bevatten: naam en adres, het kenmerk van het betreffende besluit, motivering, datum en ondertekening.

 

Bezwaarschriften kunt u sturen naar: Gedeputeerde Staten, postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl