Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2018, 5086Beschikkingen | afhandelingGemeente Heerenveen Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Geweigerd aan: Dam Handelsonderneming B.V. een omgevingsvergunning onder kenmerk 2018-FUMO-0027659.

Betreft: het legaliseren van een in afwijking van een verleende vergunning gebouwde productiehal.

Locatie: Spikerboor 21, 8491 PA Akkrum, gemeente Heerenveen.

 

Belanghebbenden kunnen tegen de beschikking van 26 juni t/m 6 augustus 2018 bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten.

 

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail waboloket@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.

 

Bezwaar- en beroepschriften moeten bevatten: naam en adres, het kenmerk van het betreffende besluit, motivering, datum en ondertekening.

 

Bezwaarschriften en zienswijzen kunt u sturen naar: Gedeputeerde Staten, postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.