Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 5083Overige overheidsinformatieKennisgeving ontwerpbeschikking Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben op 10 januari 2018 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond voor de inrichting aan de Cor Kieboomplein 475, 3077 MK Rotterdam.

 

Het betreft een inrichting voor het uitvoeren van politietaken.

 

De aanvraag betreft het onderdeel milieu, oprichting en omvat het in werking hebben van een politiebureau met een opslagmogelijkheid voor in beslag genomen vuurwerk met een maximale opslagcapaciteit van 250 kg.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.

 

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 12 juli 2018 tot en met 22 augustus 2018 op de volgende plaatsen inzien:

- het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam (dinsdag t/m donderdag van 09.00 - 13.00 uur);

- de Stadswinkel IJsselmonde, Herenwaard 23 te Rotterdam (na telefonische afspraak tel nr.: 14 010);

- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).

 

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, maar moeten worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

 

Inlichtingen

De heer R.H. van den Biggelaar van de DCMR, telefoon: 010 - 246 85 62.

Zaaknummer: 999971861.