Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 5067

Gepubliceerd op 9 juli 2018 09:13
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 16 februari 2016 nummer 764953-764965, tot vaststelling van de Beleidsregel verlagen subsidie POP Noord-Holland Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Gelet op artikel 4:46, artikel 4:48, artikel 4:49 en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Beleidsregel verlagen subsidie POP Noord-Holland

Artikel 1  

Deze beleidsregel is van toepassing op verstrekte subsidies op grond van de:

 • a.

  Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021;

 • b.

  Uitvoeringsregeling Natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland;

 • c.

  Uitvoeringsregeling POP-2 subsidies Noord-Holland;

 • d.

  Uitvoeringsregeling POP-3 subsidies Noord-Holland.

 

Artikel 2  

Gedeputeerde Staten verlagen de verstrekte subsidies, bedoeld in het eerste lid, overeenkomstig de door de Staatssecretaris van Economische zaken vast te stellen Beleidsregels verlagen subsidie POP.

Artikel 3  

Deze beleidsregel wordt bekend gemaakt door publicatie in het Provinciaal Blad en treedt tezamen met de Beleidsregels verlagen subsidie POP in werking met ingang van de dag na publicatie door de Staatssecretaris van Economische Zaken van de Beleidsregels verlagen subsidie POP in de Staatscourant.

Artikel 4  

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel verlagen subsidie POP Noord-Holland.

Haarlem, 16 februari 2016.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.

Uitgegeven op 23 februari 2016

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl