Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 490Overige overheidsinformatieProvincie Zuid-Holland weigeren ontwerpbesluit ontheffing art. 10.63 Wet milieubeheer

Onderwerp

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat zij voornemens zijn om een ontheffing te weigeren voor het dempen van een sloot met houtachtig materiaal op grond van artikel 10.63 van de Wet milieubeheer. Deze ontheffing heeft betrekking op het verzoek van V.O.F. van der Laan inzake aanvraag ontheffing art. 10.63 op een perceel gelegen aan de Tiendweg 42 in Krimpen aan de Lek.

Inzage

De ontwerpbeschikking en de overige relevante stukken liggen ter inzage van 22 januari tot en met 1 maart 2018 inzien bij de gemeente Krimpenerwaard. Voor inzage kunt u tijdens kantooruren terecht in de hoofdvestiging van het Klantcontactcentrum van de gemeente Krimpenerwaard. Dorpsplein 8 in Stolwijk (telefoon 140182). Voor inzage buiten kantooruren kan een afspraak worden gemaakt.

Zienswijzen

Een ieder kan tot en met 1 maart 2018 schriftelijk en/of mondeling, een zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij de Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda, onder vermelding van 2017283373. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen en voor inlichtingen kunt u zich wenden tot de Omgevingsdienst Midden-Holland, telefoon 088 5450 000. Uw zienswijzen kunnen tevens per e-mail worden ingediend via info@odmh.nl.