Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 486Beschikkingen | aanvraagKennisgeving aanvraag

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

Bedrijf : Standic B.V.

Locatie : Wieldrechtseweg 48, 3316 BG Dordrecht

Activiteit : Bouwen

Voor : Het realiseren van een overkapping ter plaatse van laadplaats 3

Aanvraagdatum : 22 december 2017

Zaaknummer : 999970132

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.

.