Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 4402

Gepubliceerd op 14 juni 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Provincie Gelderland – Besluit m.e.r. beoordeling - E.J. Bos Diervoeding - Hoofdweg 244, Bruinehorst 2-2a en Ribesstraat 5 te Ederveen

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben een aanmeldingsnotie m.e.r-beoordelingsplicht ontvangen van E.J. Bos Diervoeding.

 

De aanmeldingsnotitie betreft het oprichten van een installatie voor de verwijdering van afval met een capaciteit van 50 ton per dag of meer binnen de inrichting op de locatie Hoofdweg 244, Bruinehorst 2-2a en Ribesstraat 5 te Ederveen.

 

Wij besluiten dat er geen milieueffectrapport moet worden opgesteld. Er is geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen, die reden geven voor een nadere milieueffectbeoordeling als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer.

 

Publicatie besluit

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de Provincie Gelderland op de landelijke website www.overheid.nl. Deze website kunt u benaderen via www.gelderland.nl/bekendmakingen, via de link Zoeken in bekendmakingen.

 

Tevens wordt het besluit bekendgemaakt in de Staatscourant.

 

Mogelijkheid van inzien

De aanmeldingsnotitie, het m.e.r.-beoordelingsbesluit en de bijbehorende stukken kunnen gedurende een termijn van zes weken op verzoek worden ingezien:

- bij de gemeente Ede; hiertoe kan tijdens kantooruren een afspraak worden gemaakt met de heer P. Geurts, bereikbaar via email peter.geurts@ede.nl of telefoonnummer 06 – 31 64 98 76, of de heer C. Brus bereikbaar via c.brus@oddevallei.nl of telefoonnummer 088 – 11 69 823.

- de provincie Gelderland; om het besluit bij de provincie Gelderland in te zien kunt u een afspraak maken met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via het emailadres wabo@odrn.nl of er kan gebeld worden met telefoonnummer 024 – 751 77 00.

 

De eerste dag van de terinzagelegging is 15 juni 2018.

 

Voorbereidingsbesluit

Dit besluit wordt gezien als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Tegen dit besluit kan alleen bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende, die - los van het besluit omgevingsvergunning Wabo - rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl