Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 4400Beschikkingen | afhandelingProvincie Gelderland – Verlengingsbesluit omgevingsvergunning - OLO 3595121 – Deventer Kunstweg 2 a te Beltrum

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten bij de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Voor: het wijzigen van een bedrijfshal

Locatie: Deventer Kunstweg 2 a te Beltrum

Datum besluit: 8 juni 2018

Zaaknummer: W.Z18.104256.01

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via info@odrn.nl of telefoonnummer 024 751 77 00.