Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 4379Beschikkingen | afhandelingProvincie Limburg, ontwerpbesluit Wet natuurbescherming, Graeterweg 8 te Swalmen, 2015-1197

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat het volgende ontwerpbesluit is genomen:

Wet natuurbescherming, ontwerpbesluit

Locatie: Graeterweg 8, 6017 ND Swalmen Zaaknummer: 2015-1197

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 13 juni 2018 t/m 24 juli 2018 in het Gouvernement, Limburglaan 10 te Maastricht, na telefonische afspraak, +31 43 389 76 49.

Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op www.limburg.nl/bekendmakingen.

Rechtsbescherming

Iedereen kan over het ontwerpbesluit van 13 juni 2018 t/m 24 juli 2018 schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dient u te sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht, onder vermelding van het zaaknummer. Schriftelijke zienswijzen kunnen ook digitaal worden ingediend middels de “Berichtenbox voor bedrijven” via https://www.berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/, onder vermelding van het zaaknummer. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (E-herkenning). Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u voor 17 juli 2018 contact op te nemen met tel. nr. +31 43 389 76 49.

Informatie

Vergunningen: tel. nr. +31 43 389 76 49