Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 4367Overige besluiten van algemene strekkingKatan Vuurwerk te Bredevoort

Vergunningverlening Vuurwerkbesluit

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij besloten hebben een ontbrandingstoestemming ingevolgde het Vuurwerkbesluit te verlenen aan Katan Vuurwerk uit Ulft, voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk en het bouwen, installeren en verwijderen daarvan op 28, 29 en 30 september 2018 vanuit een park gelegen aan de Kruittorenstraat te Bredevoort. Aan de toestemming zijn voorschriften verbonden.

 

Conform het Vuurwerkbesluit heeft de Burgemeester van de gemeente Aalten verklaard geen bezwaar te hebben tegen het tot ontbranding brengen van het vuurwerk.

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen bezwaar tegen het besluit vóór 26 juli 2018. Meer informatie hierover is vermeld aan het slot van het besluit zelf.

 

Wilt u meer weten?

Bel Omgevingsdienst Regio Arnhem, mevrouw A. Zaat telefoonnummer 026 377 1618.

 

 

 

 

Arnhem, 14 juni 2018, zaaknummer 195261560.

 

Omgevingsdienst Regio Arnhem,

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland