Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 4354Beschikkingen | aanvraagProvincie Gelderland Waterwet locatie gemeentehuis Zevenaar aan het Raadhuisplein 1 te Zevenaar (gerectificeerde kennisgeving besluit)

Vergunningverlening Waterwet

Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij besloten hebben een vergunning ingevolge de Waterwet in te trekken. Het betreft de vergunning voor het bodemenergiesysteem van het voormalig gemeentehuis van de gemeente Zevenaar aan het Raadhuisplein 1 te Zevenaar.

 

Mogelijkheid tot inzien

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken na de publicatiedatum na de verzending ter inzage bij de gemeente Zevenaar tijdens de gebruikelijke openingsuren.

Kopieën van de stukken worden op verzoek toegestuurd. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Provincieloket, telefoon (026) 359 99 99.

De ter inzage gelegde stukken kunt u ook op afspraak inzien in het Provinciehuis. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met het Provincieloket. In alle gevallen dient u het zaaknummer 2018-006112 te vermelden.

 

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn bezwaar maken tegen het besluit, onder vermelding van zaaknummer 2018-006112. Meer informatie hierover is vermeld aan het slot van het besluit zelf.

 

Wilt u meer weten?

Bel het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99.

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Commissaris van de Koning van Gelderland