Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 4332

Gepubliceerd op 13 juni 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Provincie Limburg, m.e.r.-beoordeling Coöperatie 7-LL, Roermondseweg ong. te Haelen

Kennisgeving beoordeling MER-plicht

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat het volgende besluit, is genomen:

Beoordelingsbesluit m.e.r.-beoordeling

Voor: aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling oprichting mestverwerkingsinstallatie industrieterrein Zevenellen

Locatie: Coöperatie 7LL, Roermondseweg ongenummerd te Haelen, kadastraal bekend als gemeente Leudal, sectie C, nummer 1324 (gedeeltelijk)

Datum besluit: 7 juni 2018

Zaaknummer: 2018-201862

Besluitvorming

Voordat een vergunning kan worden aangevraagd, moeten Gedeputeerde Staten van Limburg beoordelen of voor de vergunningverlening een milieueffectrapportage moet worden opgesteld. Aan de hand van de door Coöperatie 7LL ingediende aanmeldnotitie hebben Gedeputeerde Staten van Limburg besloten dat voor deze activiteit geen milieueffectrapportage moet worden opgesteld.

Inzage

Het besluit en de bijbehorende documenten liggen ter inzage van 14 juni 2018 t/m 25 juli 2018:

- in het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, na telefonische afspraak via + 31 43 389 78 12;

- in het gemeentehuis van Leudal, op de gebruikelijke plaats en tijden.

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit staat geen rechtstreeks bezwaar en beroep open. Eventuele bezwaren tegen dit besluit kunnen kenbaar worden gemaakt in het kader van de vergunningenprocedure. Het beoordelingsbesluit zal met het ontwerpbesluit en het definitieve vergunningsbesluit ter inzage worden gelegd.

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl