Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 4319Beschikkingen | aanvraagProvincie Gelderland – aanvraag omgevingsvergunning – OLO 3722999 - Sachem Europe BV - Van Voordenpark 15 te Zaltbommel

 

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

 

Aanvrager: Sachem Europe BV

Locatie: Van Voordenpark 15 te Zaltbommel

Omschrijving: plaatsen van enkele PGS15-opslagkluizen

Datum ontvangst: 8 juni 2018

Zaaknummer ODRN: W.Z18.105692.01

 

Mogelijkheid tot inzien

De aanvraag kan op verzoek worden ingezien.

Wilt u meer weten?

Bel de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.