Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2018, 4310Overige overheidsinformatieProvincie Zeeland - Melding BUS-bodemsanering Gentsevaart 28 in Kapellebrug

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 5 juni 2018 een ‘Melding BUS-bodemsanering’ op grond van artikel 6 Besluit uniforme saneringen ontvangen voor de bodemsanering op de locatie Gentsevaart 28 in Kapellebrug.

Tegen de melding of een mededeling van gedeputeerde staten naar aanleiding van de melding kan door belanghebbenden geen bezwaar of beroep worden aangetekend. Wel is er de mogelijkheid om gedeputeerde staten er op te wijzen dat de bodemverontreiniging of de voorgenomen bodemsanering niet voldoet aan de eisen van het Besluit uniforme saneringen.

Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot de heer R.P.A. de Witte (tel. 06 – 5120 3369).