Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 4303Beschikkingen | afhandelingProvincie Zuid Holland, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Timorstraat 22 te Gorinchem

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij besloten hebben de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning te verlengen met een beslistermijn van 6 weken:

 

Aanvraag:

Z-18-334705

Activiteit:

  • Bouw

  • Milieu (neutraal wijziging)

Voor: het plaatsen van 2 tanks zuur en loog voor een periode van 3 jaar

Locatie: Timorstraat 22 te Gorinchem

Datum besluit: 7 juni 2018

 

Tegen de hiervoor genoemde aanvraag kan op dit moment geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dat kan pas nadat het college over deze aanvraag heeft beslist.