Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 4299

Gepubliceerd op 13 juni 2018 09:00
Inhoudsopgave

Provincie Zeeland - Vergunning Wet natuurbescherming H. van Genugten Zeeland B.V., voor de locatie Bram Groenewegeweg 2A te Poortvliet

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij het voornemen hebben in het kader van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming de volgende vergunning te verlenen.

 

Voor exploitatie van de bestaande varkenshouderij gelegen aan de Bram Groenewegeweg 2A te Poortvliet overeenkomstig de omgevingsvergunde situatie, is een ontwerpbesluit opgesteld van de te verlenen vergunning aan H. van Genugten Zeeland B.V.. De inrichting is gelegen nabij het Natura 2000-gebied Oosterschelde.

 

Ter inzage

Het ontwerpbesluit ligt gedurende 6 weken na publicatiedatum ter inzage. U kunt op afspraak de stukken inzien in het Provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. U kunt hiervoor contact opnemen met het informatiecentrum: 0118-631011. Kopieën van stukken worden op verzoek toegestuurd. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met het informatiecentrum. In alle gevallen dient u het zaaknummer ZK18000082 te vermelden.

 

Zienswijze

Belanghebbenden kunnen tot en met 6 weken na bekendmaking van het ontwerpbesluit een zienswijze op het ontwerp indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl