Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2018, 4296Beschikkingen | afhandelingProvincie Zeeland - Ontwerpvergunning Ontgrondingenwet voor de realisatie van recreatieterrein Bad MeerSee fase 2 te Nieuwvliet

Gedeputeerde staten van Zeeland willen de door Leisure Investments B.V. te Loenen aangevraagde vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet verlenen met voorschriften ter bescherming van de bij de ontgronding betrokken belangen.

Het betreft het uitvoeren van ontgrondingswerkzaamheden voor de realisatie van recreatieterrein Bad MeerSee fase 2 te Nieuwvliet in de gemeente Sluis.

 

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de overige stukken liggen van 13 juni 2018 tot 25 juli 2018 2018 ter inzage:

 

  • -

    Gemeentehuis van Sluis te Oostburg

 

Tot 25 juli 2018 2018 kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen bij de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland, postbus 35, 4530 AA Terneuzen.

 

Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht wordt een verslag gemaakt.

De aanvrager van de vergunning zal zo nodig in de gelegenheid worden gesteld te reageren op de naar voren gebrachte zienswijzen.

 

Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kan men zich wenden tot de heer R. de Nooijer (tel. 06-51201807).