Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2018, 4293Beschikkingen | afhandelingProvincie Zeeland - Ontwerpvergunning Ontgrondingenwet voor het uitvoeren van ontgrondingswerkzaamheden binnen het project Kustlaboratorium te Breskens

Gedeputeerde staten van Zeeland willen de door Stichting Het Zeuwse Landschap te Heinkenszand aangevraagde vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet verlenen met voorschriften ter bescherming van de bij de ontgronding betrokken belangen.

Het betreft het uitvoeren van ontgrondingswerkzaamheden voor realisatie van percelen waarop zilte gewassen geteeld kunnen worden binnen het project Kustlaboratorium te Breskens in de gemeente Sluis.

 

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de overige stukken liggen van 13 juni 2018 tot 25 juli 2018 ter inzage:

 

  • -

    Gemeentehuis van de gemeente Sluis te Oostburg.

 

Tot 25 juli 2018 kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen bij de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland, postbus 35, 4530 AA Terneuzen.

Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht wordt een verslag gemaakt.

De aanvrager van de vergunning zal zo nodig in de gelegenheid worden gesteld te reageren op de naar voren gebrachte zienswijzen.

 

Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kan men zich wenden tot de heer R. de Nooijer (tel. 06-51201807).