Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 4291

Gepubliceerd op 13 juni 2018 09:00
Inhoudsopgave

Provincie Zeeland - Besluit tot intrekken omgevingsvergunning Air Products Nederland B.V.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op verzoek van vergunninghouder over gaan tot intrekking van een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het in werking hebben van een inrichting voor het produceren van industriële gassen op de locatie Willemskerkeweg 3 in Hoek.

 

Het besluit ligt (digitaal) ter inzage vanaf 14 juni tot en met 26 juli 2018 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur.

 

Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend over het ontwerpbesluit, de adviseurs die advies uitgebracht hebben over het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over het ontwerpbesluit kunnen tot en met 26 juli 2018 tegen het besluit beroep instellen bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Het besluit treedt op 27 juli 2018 in werking, tenzij een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot mevr. G.A. Vos - Kwekkeboom tel. 06-51206139 van RUD Zeeland. Het besluit staat geregistreerd onder nummer W-IOV180003.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl