Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2018, 4287Beschikkingen | afhandelingProvincie Zeeland - Verleende reguliere omgevingsvergunning Yara Sluiskil B.V.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij aan Yara Sluiskil B.V., gelegen te Industrieweg 10 te Sluiskil een reguliere omgevingsvergunning hebben verleend voor de bouw van een nieuw onderstation bij de R&D afdeling.

 

De beschikking kan worden ingezien tot en met 19 juli 2018 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur.

 

Belanghebbenden kunnen tot en met 19 juli 2018 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij gedeputeerde staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer A.A.M.J. Oostvogels, tel. +31(0)6- 51206349 van RUD Zeeland. Het besluit staat geregistreerd onder nummer W-AOV180219.