Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 4269Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag Berkman Barendrecht Beheer BV

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : Berkman Barendrecht Beheer B.V.

Locatie : Tuindersweg 34, 2991 LR Barendrecht

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het herinrichten van de bedrijfshal

Aanvraagdatum : 31 mei 2018

Zaaknummer : 999986171

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.