Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 4268Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag DSM Delft Permit B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : DSM Delft Permit B.V.

Locatie : Alexander Fleminglaan 1, 2613 AX Delft

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het indampen van Natuc-stroom

Aanvraagdatum : 30 mei 2018

Zaaknummer : 999986121

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.