Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 4267Overige overheidsinformatieKennisgeving verlengen proceduretermijn Koole Tankstorage Minerals B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.

 

Bedrijf : Koole Tankstorage Minerals B.V.

Locatie : Petroleumweg 56, 3196 KD Rotterdam-Vondelingenplaat

Activiteit : Bouwen en Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het plaatsen van een domedak

Aanvraagdatum : 30 maart 2018

Verzenddatum : 4 juni 2018

Zaaknummer : 999980054

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.