Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 4249

Gepubliceerd op 12 juni 2018 09:02

Besluit intrekking mandaten inzake subsidieregeling MKB-innovatiefonds en draagkracht particulieren bij bodemsanering spoedlocaties Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

 

 

Gelet op afdeling 10.1.1 van Hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant omwille van de herinrichting van de ambtelijke organisatie op 5 juni 2018 de Regeling ambtelijke organisatie Noord-Brabant 2018 en een nieuwe Regeling mandaat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben vastgesteld;

 

Overwegende dat voornoemde mandaatbesluiten om die reden niet langer nodig zijn;

Besluiten:

 

 • 1.

  In te trekken de volgende mandaatbesluiten:

  • a.

   het Mandaat bevoegdheden Gedeputeerde Staten aan directeur Economie & Mobiliteit in het kader van Subsidieregeling MKB-innovatiefonds Noord-Brabant (Provinciaal Blad, 2011, 255);

  • b.

   het Besluit mandaat draagkracht particulieren bij bodemsanering ten behoeve van aanpak spoedlocaties Noord-Brabant.

 • 1.

  Dit besluit in werking te laten treden met ingang van 1 juli 2018.

 • 2.

  Dit besluit bekend te maken door middel van publicatie in het Provinciaal Blad.

 • 3.

  Dit besluit aan te halen als: Besluit intrekking mandaten inzake subsidieregeling MKB-innovatiefonds en draagkracht particulieren bij bodemsanering spoedlocaties Noord-Brabant.

   

's-Hertogenbosch, 5 juni 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl