Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2018, 4245Beschikkingen | afhandelingGemeente Achtkarspelen Melding grondwateronttrekking

Ontvangen is een melding om in de nabijheid van een bodemverontreiniging grondwater te onttrekken op:

- Locatie: Westkern 1, 9288 CA Kootstertille, gemeente Achtkarspelen.

 

Wilt u informatie inwinnen of reageren? Neemt u dan contact op met de FUMO, e-mail bodem@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.