Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2018, 4243Beschikkingen | aanvraagGemeente Súdwest-Fryslân Verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Ontvangen van: FrieslandCampina Nederland B.V. een aanvraag om een omgevingsvergunning.

Betreft verlenging van de beslistermijn: meerdere wijzigingen binnen de bestaande inrichting, door het project Upgrade Tower Workum (UTW) moeten bouwkundige en constructieve wijzingen worden aangebracht.

Locatie: SPOARDYK 21, 8711 CK WORKUM, gemeente Súdwest-Fryslân.

Het besluit moet uiterlijk op 26 juli 2018 zijn genomen.

 

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

 

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail waboloket@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.