Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2018, 4240Beschikkingen | afhandelingGemeente Achtkarspelen Saneringsplan bodemsanering

Ontvangen is een melding om de bodem te saneren op:

- Locatie: Reitsmastrjitte 63, 9281 LC Harkema, gemeente Achtkarspelen.

 

Naar aanleiding van deze melding gaan Gedeputeerde Staten een besluit nemen over het saneringsplan.

 

Wilt u informatie inwinnen of reageren? Neemt u dan contact op met de FUMO, e-mail bodem@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.