Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2018, 4239Beschikkingen | afhandelingGemeente Waadhoeke Melding bodemsanering

Ontvangen is de volgende melding om de bodem te saneren volgens het Besluit uniforme saneringen (BUS):

- 25 mei 2018, Pier Winsemiusleane 31, 8831 XK Winsum, gemeente Waadhoeke.

 

Wanneer de melding klopt met de eisen van het BUS, dan mag de saneerder vijf weken na de ontvangstdatum beginnen. Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met de melding? Dan kunt u zo spoedig mogelijk reageren.

 

Wilt u informatie inwinnen of reageren? Neemt u dan contact op met de FUMO, e-mail bodem@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.