Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 4220Overige besluiten van algemene strekkingOntwerp wijziging Reglement Waterschap Vallei en Veluwe ter inzage

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland, maken bekend dat zij, in overleg met Gedeputeerde Staten van Overijssel en Utrecht, het ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement Waterschap Vallei en Veluwe hebben vastgesteld.

 

Het ontwerpbesluit voorziet in de volgende wijziging van het Reglement Waterschap Vallei en Veluwe

- De instantie die de vertegenwoordiger voor de categorie natuurterreinen benoemd wordt aangewezen.

Inzage

Het ontwerpbesluit ligt van 7 juni 2018 tot en met 18 juli 2018 ter inzage bij de receptie in het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem en bij het waterschap Vallei en Veluwe, Steenbokstraat 10 te Apeldoorn. Het ontwerpbesluit is ook als externe bijlage toegevoegd.

 

Zienswijzen

Gedurende de periode van de terinzagelegging kan een ieder schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Uw zienswijze moet voorzien zijn van naam, adres en woonplaats. U kunt zienswijzen zenden aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem of per e-mail aan post@gelderland.nl. In de onderwerpregel van uw e-mail of brief vermeldt u dat het gaat om “zienswijze wijziging Reglement Waterschap Vallei en Veluwe”, met zaaknummer 2018-001722.

 

Voor meer informatie kunt u bellen met het Provincieloket, tel. 026 359 99 99.

 

 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland