Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 4219

Gepubliceerd op 11 juni 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Ontwerp wijziging Reglement voor Waterschap Rijn en IJssel ter inzage

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland, maken bekend dat zij, in overleg met Gedeputeerde Staten van Overijssel, het ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement voor Waterschap Rijn en IJssel hebben vastgesteld.

 

Het ontwerpbesluit voorziet in de volgende wijzigingen van het Reglement voor Waterschap Rijn en IJssel:

- De instantie die de vertegenwoordigers voor de categorie bedrijven benoemd wordt gewijzigd;

- De instantie die de vertegenwoordiger voor de categorie natuurterreinen benoemd wordt aangewezen;

- De bepalingen betreffende het tijdstip van benoeming en de ingang van benoeming van het dagelijks bestuur na de verkiezingen worden geschrapt.

Inzien

Het ontwerpbesluit ligt van 7 juni 2018 tot en met 18 juli 2018 ter inzage bij de receptie in het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem en bij het waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 te Doetinchem. Het ontwerpbesluit is ook als externe bijlage toegevoegd.

Zienswijzen

Gedurende de periode van de terinzagelegging kan een ieder schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Uw zienswijze moet voorzien zijn van naam, adres en woonplaats. U kunt zienswijzen zenden aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem of per e-mail aan post@gelderland.nl. In de onderwerpregel van uw e-mail of brief vermeldt u dat het gaat om “zienswijze wijziging Reglement voor het Waterschap Rijn en IJssel”, met zaaknummer 2018-001722.

Voor meer informatie kunt u bellen met het Provincieloket, tel. 026 359 99 99.

 

 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl