Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 4219Overige besluiten van algemene strekkingOntwerp wijziging Reglement voor Waterschap Rijn en IJssel ter inzage

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland, maken bekend dat zij, in overleg met Gedeputeerde Staten van Overijssel, het ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement voor Waterschap Rijn en IJssel hebben vastgesteld.

 

Het ontwerpbesluit voorziet in de volgende wijzigingen van het Reglement voor Waterschap Rijn en IJssel:

- De instantie die de vertegenwoordigers voor de categorie bedrijven benoemd wordt gewijzigd;

- De instantie die de vertegenwoordiger voor de categorie natuurterreinen benoemd wordt aangewezen;

- De bepalingen betreffende het tijdstip van benoeming en de ingang van benoeming van het dagelijks bestuur na de verkiezingen worden geschrapt.

Inzien

Het ontwerpbesluit ligt van 7 juni 2018 tot en met 18 juli 2018 ter inzage bij de receptie in het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem en bij het waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 te Doetinchem. Het ontwerpbesluit is ook als externe bijlage toegevoegd.

Zienswijzen

Gedurende de periode van de terinzagelegging kan een ieder schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Uw zienswijze moet voorzien zijn van naam, adres en woonplaats. U kunt zienswijzen zenden aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem of per e-mail aan post@gelderland.nl. In de onderwerpregel van uw e-mail of brief vermeldt u dat het gaat om “zienswijze wijziging Reglement voor het Waterschap Rijn en IJssel”, met zaaknummer 2018-001722.

Voor meer informatie kunt u bellen met het Provincieloket, tel. 026 359 99 99.

 

 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland