Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2018, 4217Overige besluiten van algemene strekkingProvincie Overijssel- Besluit GS tot herbenoeming Uitvoeringscommissie landinrichting Staphorst

 

Besluit: 31.05.2018

Kenmerk: 2018/0292996

Inlichtingen bij: J. van der Graaf

Telefoon: 038 – 499 86 38

E-mail: J.vd.Graaf@overijssel.nl

 

Kennisgeving

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

hebben besloten:

de Uitvoeringscommissie voor de landinrichting Staphorst te herbenoemen voor een periode

van 5 jaar.

 

De samenstelling ziet er als volgt uit:

 

 • a.

  herbenoemd tot onafhankelijk voorzitter: de heer J.D. Alssema; 

   

 • b.

  herbenoemd tot leden:

 • *

  namens de landbouw: de heer K. Slager;

 • *

  namens waterschap Drents Overijsselse Delta: de heer H. Oegema;

 • *

  namens Natuur en Milieu Overijssel: de heer H. Hengeveld;

 • *

  namens de gemeente Staphorst: vacant; 

   

 • c.

  herbenoemd tot adviseur:

 • *

  namens de landbouw: de heer H. Korterink.

    

Gedeputeerde Staten voornoemd.