Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 4197

Gepubliceerd op 12 juni 2018 09:02
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 22 mei 2018, nr. 935372/1060084, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie kleine infrastructuur Noord-Holland 2018

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Overwegende dat het gewenst is om in verband een wijziging van het subsidieplafond om de Uitvoeringsregeling subsidie kleine infrastructuur Noord-Holland 2018 te wijzigen;

 

Besluiten:

 

Artikel I

 

De Uitvoeringsregeling subsidie kleine infrastructuur Noord-Holland 2018 wordt als volgt gewijzigd:

 

A

 

Artikel 8 komt te luiden:

 

Artikel 8

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor 2018 vast op € 18.306.000,-.

 • 1.

  Het subsidieplafond wordt als volgt verdeeld:

  • a.

   Haarlem-IJmond € 5.803.000,-;

  • b.

   Gooi en Vechtstreek € 3.405.000,-;

  • c.

   Noord-Holland Noord € 9.098.000,-.

 • 2.

  Noord-Holland Noord wordt uitgesplitst in drie regio’s:

  • a.

   Kop van Noord-Holland € 2.220.000,-;

  • b.

   West-Friesland € 3.557.007,-;

  • c.

   Regio Alkmaar € 3.320.993,-.

    

Artikel II  

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

 

Haarlem, 22 mei 2018.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes,

voorzitter.

R.M. Bergkamp,

provinciesecretaris.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl