Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 4189Plannen | overigProvincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Kerkweg, Poortplein en Poortlaan te Ede

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij een aanvraag om een verlenging van een ontheffing ingevolge de Wet natuurbescherming hebben ontvangen voor de dakgootvervanging van 88 woningen in de wijk Reehorst te Ede.

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben het voornemen de ontheffing conform de verlengingsaanvraag te verlenen.

 

Mogelijkheid van inzien

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken na de publicatiedatum ter inzage. Kopieën van de stukken worden op verzoek toegestuurd. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Provincieloket, telefoon (026) 359 99 99.

De ter inzage gelegde stukken kunt u ook op afspraak inzien in het Provinciehuis. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met het Provincieloket. In alle gevallen dient u het zaaknummer 2017-009582 te vermelden.

 

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn hun zienswijze over het ontwerpbesluit indienen, onder vermelding van zaaknummer 2017-009582. Meer informatie hierover is vermeld aan het slot van het ontwerpbesluit zelf.

 

Wilt u meer weten?

Bel het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99.

Gedeputeerde Staten van Gelderland