Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 3667Beschikkingen | afhandelingKennisgeving Besluit Uniforme Saneringen Molenweg (weg), Sittard, BUS 2018-064

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis dat een melding als bedoeld in artikel 39b, lid 3 van de Wet bodembescherming is ontvangen van Enexis B.V. over het voornemen saneringswerkzaamheden te verrichten. Het betreft de categorie tijdelijk uitplaatsen (35 dagen).

Locatie: Molenweg (weg), Sittard, kadastraal bekend gemeente Sittard, sectie G, nummers 1730, 1837 en 2550.

Datum ontvangst melding: 26 april 2018

Projectcode: LI188302670

BUS-nummer: 2018-064

Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) en de Regeling uniforme saneringen (RUS) kan de saneerder op grond van artikel 39b, lid 4 Wet bodembescherming met de sanering beginnen vijf weken na de datum van ontvangst van de melding.

Informatie

Provincie Limburg, tel. +31 43 389 99 99