Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 3663Beschikkingen | afhandelingKennisgeving Besluit Uniforme Saneringen Kapellerweg 15, Reuver, BUS 2018-063

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis dat een melding als bedoeld in artikel 39b, lid 3 van de Wet bodembescherming is ontvangen van Gemeente Beesel over het voornemen saneringswerkzaamheden te verrichten. Het betreft de categorie immobiel.

Locatie: Kapellerweg 15, Reuver, kadastraal bekend gemeente Beesel, sectie B, nummers 1850, 3531 en 4365.

Datum ontvangst melding: 21 maart 2018

Projectcode: LI088900463

BUS-nummer: 2018-063

Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) en de Regeling uniforme saneringen (RUS) kan de saneerder op grond van artikel 39b, lid 4 Wet bodembescherming met de sanering beginnen vijf weken na de datum van ontvangst van de melding.

Informatie

Provincie Limburg, tel. +31 43 389 99 99