Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 3654Beschikkingen | afhandelingKennisgeving Besluit Uniforme Saneringen Julianastraat-Rochushof (park), Nederweert, BUS 2018-059

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis dat een melding als bedoeld in artikel 39b, lid 3 van de Wet bodembescherming is ontvangen van Gemeente Nederweert over het voornemen saneringswerkzaamheden te verrichten.

Het betreft de categorie immobiel.

Locatie: Julianastraat - Rochushof (park), Nederweert, kadastraal bekend gemeente Nederweert, sectie L, nummer 3507.

Datum ontvangst melding: 23 mei 2018

Projectcode: LI094600667

BUS-nummer: 2018-059

Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) en de Regeling uniforme saneringen (RUS) kan de saneerder op grond van artikel 39b, lid 4 Wet bodembescherming met de sanering beginnen vijf weken na de datum van ontvangst van de melding.

InformatieProvincie Limburg, tel. +31 43 389 99 99