Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 3649

Gepubliceerd op 18 mei 2018 09:00
Inhoudsopgave

Vaststelling correctiefactor en puntwaarde basiskosten Sarsven en de Banen

Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Wet inrichting landelijk gebied bekend dat zij in hun vergadering van 8 mei 2018 het volgende besluit hebben genomen:

BESLUITEN

Vast te stellen de correctiefactor en puntwaarde voor de basiskosten in Sarsven en de Banen en dit voor een periode van 6 weken (14 mei 2018 tot en met 29 juni 2018) ter inzage te leggen.

 

Bijlage 1 Advertentietekst

Het College van Gedeputeerde Staten voor de provincie Limburg heeft in haar vergadering van 8 mei 2018 de correctiefactor en de puntwaarde voor de basiskosten in het project Sarsven en de Banen vastgesteld. De puntwaarde is vastgesteld op € 22,11 per punt en de correctiefactor op 0,6.

INZAGE

De op deze vaststelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 14 mei 2018 gedurende een periode van 6 kalenderweken kosteloos ter inzage in het Gouvernement, Limburglaan 10 in Maastricht. De openingstijden van het Gouvernement zijn maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

ZIENSWIJZEN

Iedere belanghebbende kan tegen dit besluit een zienswijze indienen. Als belanghebbende wordt in dit geval iedere eigenaar in het project aangemerkt.

De zienswijze kan van 14 mei 2018 tot en met 29 juni 2018 worden ingediend bij de provincie Limburg, t.a.v. mevrouw I.J. Orbons-Hettema, Postbus 5700, 6202 MA MAASTRICHT. Vermeld op de envelop en uw zienswijze s.v.p. “zienswijze correctiefactor en puntwaarde inrichtingsproject Sarsven en de Banen”.

INFORMATIE

Mocht u vragen hebben neem dan contact op met mevrouw I.J. Orbons-Hettema van de provincie Limburg op telefoonnummer 06-52401377 of per mail aan ij.orbons@prvlimburg.nl

Maastricht, d.d. 8 mei 2018

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl