Provinciaal blad van Noord-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantProvinciaal blad 2018, 3614Plannen | ruimtelijkWijziging Verordening ruimte ivm plan NNB De Paal, Eersel

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben in hun vergadering van 15 mei 2018 de ‘Wijziging Verordening ruimte ivm plan NNB De Paal, Eersel vastgesteld. Het planidentificatienummer van deze wijzigingsverordening is: NL.IMRO.9930.VrNBHB0770DePaal-va01.

 

Inhoud

Wijzigingsplan NNB-De Paal, Eersel is een bestemmingsplan gericht op de aanleg van een 18 holes golfbaan in Bergeijk (68 ha) die voor een beperkt gedeelte (1,7 ha) is gelegen op grondgebied van Eersel.

Door realisering van de golfbaan zal in Eersel een aantal percelen de agrarische bestemming (Gemengd landelijk gebied) in het kader van de boscompensatie en de NNB saldobenadering omgezet moeten worden naar een bestemming “Bos” die in de Verordening ruimte als NNB zal worden aangeduid.

Vaststelling van het wijzigingsplan is daarom alleen mogelijk na aanpassing van de grenzen van de NNB in de Verordening ruimte. Dit is mogelijk o.b.v. artikel 5.4 Verordening ruimte: wijziging van de begrenzing op verzoek met toepassing van de saldobenadering. Het plan voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden (o.a. op gebied van compensatie) en er worden verder geen provinciale belangen geschaad. Er bestaat dus geen bezwaar tegen medewerking aan het gemeentelijk plan d.m.v. een herbegrenzing.

Hierdoor kan de gemeente het bestemmingsplan ‘NNB-De Paal, Eersel’ vaststellen.

 

De vaststelling van de wijziging van de Verordening ruimte zorgt ervoor dat de kaarten van deze verordening en het bestemmingsplan goed op elkaar aansluiten.

Beschikbaarheid en inzage van de stukken

U kunt de wijzigingsverordening raadplegen via de rechtstreekse linken hieronder:

1. http://ruimtelijkeplannen.brabant.nl;

2. www.ruimtelijkeplannen.nl

 

’s-Hertogenbosch, 15 mei 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter,

Prof.dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA