Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 3613

Gepubliceerd op 18 mei 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl Externe bijlagen

Wijziging Verordening ruimte ivm plan Uitbreiding hotel Aanwas 17 Ossendrecht, Woensdrecht

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben in hun vergadering van 15 mei 2018 de ‘Wijziging Verordening ruimte ivm plan Uitbreiding hotel Aanwas 17 Ossendrecht, Woensdrecht’ vastgesteld. Het planidentificatienummer van deze wijzigingsverordening is: NL.IMRO.9930.VrNBHB0873HoAanw17-va01.

 

Inhoud

Bestemmingsplan Uitbreiding hotel Aanwas 17, Ossendrecht voorziet onder meer in een uitbreiding van het grenshotel-restaurant de Jonckheer aan de Aanwas 17 te Ossendrecht. Beoogd wordt om de capaciteit van het hotel te verdubbelen. Hiervoor is het ook nodig om de parkeercapaciteit aan de noordzijde uit te breiden. Het betreffende perceel is echter gelegen buiten de bestaande bedrijfsbestemming en buiten bestaand stedelijk gebied.

De locatie valt voor het uitbreidingsdeel buiten de grenzen van het bestaand stedelijk gebied in de Verordening ruimte en dient dus als buitengebied te worden beschouwd. De voorgestane uitbreiding is alleen mogelijk na een beperkte aanpassing van de grenzen van het stedelijk gebied in de Verordening ruimte op grond van art 4.11 Vr.

 

Het plan voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden zoals logische stedenbouwkundige opzet, aanvaardbare uitbreidingsrichting vanuit lagenbenadering en voldoende kwaliteitsverbetering en er worden verder geen provinciale belangen geschaad. De vereiste kwaliteitsverbetering is overigens ruim voldoende en is goed geborgd in het juridisch plan. Gelet hierop bestaat er geen bezwaar om medewerking te verlenen aan het gemeentelijk plan en de daarmee gepaard gaande noodzakelijke herbegrenzing van het bestaand stedelijk gebied

 

Hierdoor kan de gemeente het bestemmingsplan ‘Uitbreiding hotel Aanwas 17, Ossendrecht’ vaststellen.

 

De vaststelling van de wijziging van de Verordening ruimte zorgt ervoor dat de kaarten van deze verordening en het bestemmingsplan goed op elkaar aansluiten.

 

Beschikbaarheid en inzage van de stukken

U kunt de wijzigingsverordening raadplegen via de rechtstreekse linken hieronder:

1. http://ruimtelijkeplannen.brabant.nl;

2. www.ruimtelijkeplannen.nl

 

 

’s-Hertogenbosch, 15 mei 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter,

Prof.dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl