Provinciaal blad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtProvinciaal blad 2018, 3590Beschikkingen | aanvraagProvincie Utrecht Wbb Bodemverontreiniging in De Ronde Venen: Baambrugse Zuwe 166 Vinkeveen (BUS) UT073601750

Gedeputeerde Staten hebben op 8 mei 2018 een melding ontvangen van de eigenaar van bovengenoemde locatie. Het betreft een melding op grond van artikel 39b van Wet bodembescherming en de daarop gebaseerde regelgeving. De melding heeft betrekking op het voornemen om de bodem te saneren aan de Baambrugse Zuwe 166 te Vinkeveen en heeft zaakkenmerk Z-BDM_HZ-2018-1275-01.

De melder kan vanaf vijf weken na de datum van ontvangst van deze melding starten met de sanering.

Let op: deze kennisgeving is géén beschikking in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. De procedure van inspraak, ter visielegging, zienswijze, bezwaar en beroep is niet van toepassing.

Meer informatieHeeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeld u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.