Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 3582Beschikkingen | aanvraagProvincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning CSP/Chemelot Campus, deelinrichting Brightlands Chemelot Campus, kadastraal bekend als gemeente Geleen, sectie H, perceel 1312

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat een aanvraag is ontvangen:

Voor: nieuwbouw Pilot Plant G122-050

Locatie: CSP/Chemelot Campus, deelinrichting Brightlands Chemelot Campus, kadastraal bekend als gemeente Geleen, sectie H, perceel 1312

Datum aanvraag: 3 mei 2018

Zaaknummer: 2018-202646

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12