Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 3580Overige overheidsinformatie. Kennisgeving verlengen proceduretermijn

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.

 

Bedrijf : Aliphos Rotterdam B.V.

Locatie : Zevenmanshaven Oost 139, 3133 CA Vlaardingen

Activiteit : Bouwen en Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het bouwen van een Fosforzuurtank T104

Aanvraagdatum : 13 maart 2018

Verzenddatum : 11 mei 2018

Zaaknummer : 999978281

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.